نارنجک8

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۳۹ ب.ظ

خواهرم!

پوشش زهرا و زینب بهترین

بر تو ای محبوبه خواهر!آفرین

عاقلانه نیست که انسان برای لذت دیگران،عذاب الهی را برای خود بخرد.وقتی چشم دریای هوس شود،قایق گناه در آن حرکت میکند و موج عصیان پدید می آورد. رابطه گناه و نگاه چقدر است؟آنان که از تیر نگاه  مسموم پروا نمی کنند ،شکار گرگ های هوسران میشوند. آنگاه دست و پا زدن ها به جایی نمی رسد.

در جوارش خویش را مهمان نما

با خدا باش و بده دل را صفا

خواهرم! چادر خلعت زیبای رهروان وادی عشق است که طوفان هوس ها توان خلعت آن ها را ندارد. چرا که آنان معجون فهم و عشق و تسلیم رابه کام جان خود ریختند و چنین معجونی پادزهر هوس های آدمی است.

زلف را  از روسری بیرون مریز

با حجاب خویش از پستی گریز

هر چیزی که نفیس تر و قیمتی تر باشد،باید از آن مواظبت کرد تا به غارت نرود. کسی که ارزش گوهر عفاف را میداند ،با بدحجابی آن را زیر دست و پای غارتگران نمی اندازد و خود را به طعمه ای برای گرگ های هوس باز تبدیل نمی کند.به فرزندانمان بیاموزیم که از گوهر عفافشان هوشیارانه پاسداری کنند.

یادت آید از پیام کربلا

گاه گاهی شرمت آید از خدا

صاحبان گنج و گوهر،جواهرات خود را در معرض دست و دید رهگذارن نمیگذارند تا جلوه کند و سارق را به هوس اندازد.کاش بانوان قدر و قیمت وجود خود را بدانند  و با جلوه گری،چشم و دل هوس بازان را نربایند و گنج عفاف را در معرض هجوم و غارت ندهند.بعضی ها چه راحت خود را به دام می اندازند و با پای خود به قربانگاه میروند.

در جوارش خویش را مهمان نما

با خدا باش و بده دل را صفا

  ای نوگل گلزار دیانت که به تکلیف راه یافته ای! بر خود ببال که به نیکو مقامی بار یافته ای. پس غنچه وجود خود را به کاسبرگ زیبایی حجاب زینت بخش که غنچه بدون کاسبرگ امنیت و زیبایی ندارد.

 چادر زن تاج سلطانی بود

حافظش از شر شیطانی بود

خواهرم! اقیانوس دل مردان ساحل ندارد و از ژرفای مهیب برخوردار است. پس مبادا آن را به موج آوری که در ناآرامی آن خطرها نهفته است. پس با پوشیدگی خود آرامش مردان را پاس دار تا خود در آرامش بمانی.

 حفظ چادر التیام دردهاست

سد محکم در بر نامردهاست

خواهرم! جامه های مهیج، پوشش اسرای شهوت است و پوشش دینی لباس آزادزنان همیشه تاریخ بوده است. تو نیز عطر حجاب بر تارک تاریخ بیفشان که فرشته های حجاب طلایه داران پاکی و نجابتند.

 بهترین سرمایه زن چادر است

زانکه زن را زینت زن چادر است

ای به کمال پوشش راه یافته که با کاسبرگ حجابت چون غنچه های نوشکفته روگرفته ای! چادر تو لبیک خالصانه به پیام حضرت معبود است که جز در پرتو عشقش به انتخاب آگاهانه آن نتوان رسید.

 حفظ چادر زخم ها را مرحم است

دست رد برسینه نامحرم است

 

خواهر من!  از لباس توری ونازک بپرهیز که طمع و تحریک نامحرمان را به همراه دارد و جامه ضخیم را سپر خویش قرار ده تا صفات و اسرار زیبایی های جسم  تو را بپوشاند که امیرمومنان (علیه السلام) فرموده است: بر شما باد که لباس ضخیم بپوشید . براستی کسی که لباسش نازک باشد، دینش نازک است.

 حفظ چادر ،حفظ دین و مذهب است

شیوه زهرا و درس زینب است

خواهر من! مدل ها و زواید مهیج آلوده سازی که لباس های غیرشرعی همواره اولین دریچه انحراف را تشکیل داده اند و پوشیدگی زن همواره خاکریز بزرگی در برابر موج وسوسه ها و کج روی ها بوده است.

 پدرم گفت گل از رنگ و لعابش پیداست

و زن مومنه از طرز حجابش پیداست

خواهر من!حجاب زیباست، پس اسرار زیبایی های سر و سینه ات را به مقنعه ای سپار که آن ها را از نامحرم بپوشاند و از روسری های نازک وکوتاه بپرهیز که اسرار تو را بر نامحرم افشا کنند. خدایت توفیق دهد

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب استنوشته شده توسط HA66 kazemi
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

خواهرم!

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۳۹ ب.ظ

پوشش زهرا و زینب بهترین

بر تو ای محبوبه خواهر!آفرین

عاقلانه نیست که انسان برای لذت دیگران،عذاب الهی را برای خود بخرد.وقتی چشم دریای هوس شود،قایق گناه در آن حرکت میکند و موج عصیان پدید می آورد. رابطه گناه و نگاه چقدر است؟آنان که از تیر نگاه  مسموم پروا نمی کنند ،شکار گرگ های هوسران میشوند. آنگاه دست و پا زدن ها به جایی نمی رسد.

در جوارش خویش را مهمان نما

با خدا باش و بده دل را صفا

خواهرم! چادر خلعت زیبای رهروان وادی عشق است که طوفان هوس ها توان خلعت آن ها را ندارد. چرا که آنان معجون فهم و عشق و تسلیم رابه کام جان خود ریختند و چنین معجونی پادزهر هوس های آدمی است.

زلف را  از روسری بیرون مریز

با حجاب خویش از پستی گریز

هر چیزی که نفیس تر و قیمتی تر باشد،باید از آن مواظبت کرد تا به غارت نرود. کسی که ارزش گوهر عفاف را میداند ،با بدحجابی آن را زیر دست و پای غارتگران نمی اندازد و خود را به طعمه ای برای گرگ های هوس باز تبدیل نمی کند.به فرزندانمان بیاموزیم که از گوهر عفافشان هوشیارانه پاسداری کنند.

یادت آید از پیام کربلا

گاه گاهی شرمت آید از خدا

صاحبان گنج و گوهر،جواهرات خود را در معرض دست و دید رهگذارن نمیگذارند تا جلوه کند و سارق را به هوس اندازد.کاش بانوان قدر و قیمت وجود خود را بدانند  و با جلوه گری،چشم و دل هوس بازان را نربایند و گنج عفاف را در معرض هجوم و غارت ندهند.بعضی ها چه راحت خود را به دام می اندازند و با پای خود به قربانگاه میروند.

در جوارش خویش را مهمان نما

با خدا باش و بده دل را صفا

  ای نوگل گلزار دیانت که به تکلیف راه یافته ای! بر خود ببال که به نیکو مقامی بار یافته ای. پس غنچه وجود خود را به کاسبرگ زیبایی حجاب زینت بخش که غنچه بدون کاسبرگ امنیت و زیبایی ندارد.

 چادر زن تاج سلطانی بود

حافظش از شر شیطانی بود

خواهرم! اقیانوس دل مردان ساحل ندارد و از ژرفای مهیب برخوردار است. پس مبادا آن را به موج آوری که در ناآرامی آن خطرها نهفته است. پس با پوشیدگی خود آرامش مردان را پاس دار تا خود در آرامش بمانی.

 حفظ چادر التیام دردهاست

سد محکم در بر نامردهاست

خواهرم! جامه های مهیج، پوشش اسرای شهوت است و پوشش دینی لباس آزادزنان همیشه تاریخ بوده است. تو نیز عطر حجاب بر تارک تاریخ بیفشان که فرشته های حجاب طلایه داران پاکی و نجابتند.

 بهترین سرمایه زن چادر است

زانکه زن را زینت زن چادر است

ای به کمال پوشش راه یافته که با کاسبرگ حجابت چون غنچه های نوشکفته روگرفته ای! چادر تو لبیک خالصانه به پیام حضرت معبود است که جز در پرتو عشقش به انتخاب آگاهانه آن نتوان رسید.

 حفظ چادر زخم ها را مرحم است

دست رد برسینه نامحرم است

 

خواهر من!  از لباس توری ونازک بپرهیز که طمع و تحریک نامحرمان را به همراه دارد و جامه ضخیم را سپر خویش قرار ده تا صفات و اسرار زیبایی های جسم  تو را بپوشاند که امیرمومنان (علیه السلام) فرموده است: بر شما باد که لباس ضخیم بپوشید . براستی کسی که لباسش نازک باشد، دینش نازک است.

 حفظ چادر ،حفظ دین و مذهب است

شیوه زهرا و درس زینب است

خواهر من! مدل ها و زواید مهیج آلوده سازی که لباس های غیرشرعی همواره اولین دریچه انحراف را تشکیل داده اند و پوشیدگی زن همواره خاکریز بزرگی در برابر موج وسوسه ها و کج روی ها بوده است.

 پدرم گفت گل از رنگ و لعابش پیداست

و زن مومنه از طرز حجابش پیداست

خواهر من!حجاب زیباست، پس اسرار زیبایی های سر و سینه ات را به مقنعه ای سپار که آن ها را از نامحرم بپوشاند و از روسری های نازک وکوتاه بپرهیز که اسرار تو را بر نامحرم افشا کنند. خدایت توفیق دهد

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۱۰
HA66 kazemi

نظرات  (۱)

۱۰ آذر ۹۳ ، ۱۳:۵۲ خرید خانه در استانبول

خیلی خوب و عالی بود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی